Iværksætterdanmark i tal og tendenser

I dag kan man ikke åbne en nyhedsside, uden at der er en eller anden historie om iværksættere i Danmark. Det kan være historier om den unge iværksætter, der første gang prøver kræfter med livet som selvstændig eller historier om den erfarne serieiværksætter, som har tjent millioner. Sådanne historier giver grobund for diskussioner og beundring, men skaber også et billede af en iværksætterkultur, som i dag er i et mere modent stadie end nogen sinde før. Spørgsmålet er dog, om der er tale om et vrangbillede; er der rent faktisk mere gang i den danske iværksætterscene, eller er det blot kulørte historier uden hold i tal og fakta?

I Fonden for Entreprenørskab besluttede vi os i 2016 for at prøve at samle tal for danske iværksættere i en publikation. Denne har vi valgt at kalde ”Iværksætterindblikket”. Iværksætterindblikket giver et overblik over dansk iværksætteri baseret på en samling af aktuel og kvantitativ viden om iværksætterforhold lige fra udviklingen i antallet af CVR-registreringer herhjemme til Danmarks indsats målt i forhold til andre lande. Iværksætterindblikket er bygget op som en let overskuelig samling af grafer og figurer, der illustrerer forskellige aspekter af dansk iværksætteri. På den måde er det let at finde opdateret viden om dansk iværksætteri og entreprenørskab. Iværksætterindblikket bliver opdateret, når der er nye tal eller undersøgelser, som er relevante i forhold til emnet, og den kan findes på Fondens hjemmeside, Facebook eller Twitter.

Men hvordan står det så til for dansk iværksætteri lige nu?

Nye virksomheder og CVR-registreringer

De første tal, man bør se på, er antallet af nye virksomheder og CVR-registreringer.

figur-1

Figur 1 (kilde: Iværksætterindblikket, tal fra Erhvervsstyrelsen & Statistikbanken)

I figur 1 kan man se, at udviklingen i antallet af iværksættervirksomheder er en andel af antallet af CVR-registreringer. Tallene for CVR-registreringer udgør dog også fx genstartede virksomheder, omregistreringer, ny ejerform etc. De to kurvers udvikling følger dog nogenlunde hinanden – eksempelvis dropper de begge i 2009. CVR-tallene er således en meget god indikator for udviklingen i nye virksomheder. Således kan man med nogenlunde sandsynlighed konkludere, at antallet af historier i pressen ikke kun er et modefænomen, men ret faktisk også skyldes, at der kommer flere iværksættervirksomheder.

Når man ser på antallet af nye virksomheder, er det centralt at vurdere, hvem det er, som stifter disse. Altså hvem er iværksætterne, og ændrer deres profil sig? Her det fx interessant at se på, om det er mænd eller kvinder, der starter nye virksomheder. Som det ses af figur 2, så er det primært mænd, som stifter egen virksomhed. Til trods for adskillige statslige initiativer, så synes kønsfordelingen desværre ikke rigtig at flytte sig i kvindernes favør.

figur-2

Figur 2 (kilde: Iværksætterindblikket, tal fra Erhvervsstyrelsen)

Et andet interessant parameter er alderen på den person, som stifter virksomheden. Her kan man se, at aldersfordelingen ændrer sig over tid. I figur 3 er antallet af CVR-registreringer opdelt på alder (med år 2010 som index 100).

figur-3

Figur 3 (kilde: Iværksætterindblikket, tal fra Erhvervsstyrelsen)

Ud fra figur 3 er det interessant at se, at det er det yngste og ældste alderssegment i opgørelsen, som har udviklet sig mest markant i opadgående retning. Der er således kommet flere helt unge iværksættere på 18 – 25 år, men der er også kommet flere over 55 år. Årsagen til de flere unge skal bl.a. findes i antallet af uddannelser i entreprenørskab.

Flere unge modtager undervisning i entreprenørskab

I figur 4 kan man se en del af årsagen til, at der er kommet flere unge iværksættere: Langt flere unge bliver i dag undervist i entreprenørskab. Der er sket mere end en fordobling i antallet af unge som får entreprenørskabsundervisning fra 2010 og frem til i dag. Det er interessant ift. iværksættere fordi forskningen viser, at netop undervisning i entreprenørskab har en meget stor effekt på de unges efterfølgende karrierevalg.

figur-4

Figur 4 (kilde: Iværksætterindblikket, tal fra Fonden for Entreprenørskab)

Holdning til iværksætteri

Den sidste grafik, jeg har valgt at tage med fra Iværksætterindblikket, er en international sammenligning. Det interessante ved denne er, at den beskriver holdningen til iværksættere målt på tværs af lande. Her placerer Danmark sig relativt højt på skalaen, og det vil sige at danskerne generelt er positivt stemt over for iværksættere og iværksætteri.

figur-5

Figur 5 (kilde: Iværksætterindblikket, tal fra GEDI)

Med denne opstilling må man sige, at iværksætterkulturen er forholdsvis god i Danmark – eller holdningen til iværksættere i hvert fald er positiv. En udfordring kan være at få denne positive holdning omsat til, at flere faktisk vælger denne karrierevej.

Fonden for Entreprenørskab vil fortsætte med at opdaterer Iværksætterindblikket, således at den fælles faktuelle viden på området stædig gøres større og mere indsigtsfuld. Dette vil kunne danne grundlag for en relevant, men også skabe et vidensgrundlag for fremtidige prioriteter. Lige ledes vil det kunne skabe indsigt om indsatser har den tilsete effekt.

Af Christian Vintergaard, CEO, Fonden for Entreprenørskab


Kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s