Uforløst potentiale i danske scaleups?

Ship at sunset docked at Port of Los Angeles  California  USAFremtidig dansk vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne afhænger især af vores evne til skabe flere store virksomheder i Danmark. Vi har brug for de såkaldte scaleups – virksomheder, der kan tage de helt store vækstskridt. Men hvad kendetegner en scaleup-virksomhed og hvad har de behov for, for at kunne realisere deres potentiale?

Traditionelt set har iværksættere og nystartede virksomheders vilkår været centrum for vækstpolitikken i Danmark. I de senere år er der sket et skifte i takt med erkendelsen af, at potentialet for økonomisk vækst især er at finde hos virksomheder, der allerede er godt etableret og nu skal til at vokse sig endnu større.

Den type virksomhed kaldes scaleups, og de defineres generelt som internationalt konkurrerende virksomheder med minimum 10 ansatte. Derudover skal virksomheden de seneste tre regnskabsår have oplevet en gennemsnitlig årlig vækst i medarbejdere, omsætning eller bruttofortjeneste på mindst 20 pct. Innovationshuset Mandag Morgen kortlægger i en rapport fra 2016 vækstlaget i dansk erhvervsliv og finder, at ca. 1.250 danske virksomheder opfylder de kriterier. Måler man medianen heraf, vil den typiske danske scaleup være 13 år gammel og have 22 ansatte.

Men størrelsesmæssigt svinger det fra 10 til over 1.000 medarbejdere, og mere end hver fjerde scaleup er over 20 år gammel. Spørgsmålet er: Hænger den kendsgerning sammen med den nuværende erhvervsfremmeindsats over for virksomheder, der har et særligt potentiale til at vokse sig store?

Scale-Up Denmark vil give virksomheder et løft

Men and woman looking at blue prints


En af de initiativer, der skal løfte danske højvækstvirksomheder, er Scale-up Denmark. Målsætningen er at hjælpe 355 internationalt orienterede virksomheder til næste niveau med rådgivning, viden og netværk inden for i alt 12 områder/brancher.

Jeg sidder selv i Scale-Up Denmarks center for Robotics, hvor jeg er med til at udvælge de virksomheder, der skal deltage i et Scale-Up-forløb. Gennem min rolle i Scale-Up Denmark oplever jeg, at de fleste virksomheder, der deltager i programmerne er start-up virksomheder. Det er selvfølgelig positivt, da disse har potentialet for at skabe nye jobs og vækst. Men der gemmer sig måske et endnu større vækstpotentiale hos de veletablerede virksomheder.

Så hvorfor ser vi ikke flere veletablerede virksomheder søge hjælp til at tage næste vækstspring?

Der kan efter min mening være flere ting i det: Enten ser ejerne af de etablerede virksomheder måske ingen grund til at tage den risiko, der naturligt følger nye væksttiltag, hvis virksomheden i forvejen leverer en stabil omsætning og tilfredsstillende resultater. Eller måske kan ejerne ikke se behovet for eller værdien af at deltage i programmer som Scale-Up Denmark, muligvis fordi tilbuddene i Scale-up Denmark ikke er målrettet de lidt større virksomheder. En kombination af ovennævnte er også mulig.

Scale-Up Denmark har potentialet til at gøre en forskel for etablerede virksomheder. Udfordringen ligger i at tale til den mere erfarne virksomhedsejer og få hans øjne op for, at der ligger et stort potentiale for vækst i netop hans virksomhed. Et skridt på vejen til at løse netop den opgave kan være at strømligne værditilbuddene på tværs af de tolv hubs i Scale-Up Denmark, så de i højere grad henvender sig til de etablerede virksomheder frem for startups i den senere fase. Vi skal måske arbejde på at lette adgangen yderligere til kapital og kompetencer og målrette tilbud, der rammer netop veletablerede virksomheders behov for at kunne tage de næse store vækstspring. De er en vigtig kilde til økonomisk vækst i Danmark og ved at tale deres sprog kan vi måske bedre medvirke til at sikre fremtidige arbejdspladser og fremgang i Danmark.

Af Henrik Holst Elstrøm, Erhvervskundedirektør, Vækstfonden


Kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s