Start med ’hvorfor’ i stedet for ’hvad’ – også når det gælder investeringsvalg

picture1

Hvorfor tager langt de fleste professionelle kapitalforvaltere afsæt i kvantitative og økonomiske screeningsmetodikker – fremfor først og fremmest at fokusere på, hvilke virksomheder, der bliver ’fremtidens vindere’?

Inden for investering fokuseres der tit på filosofi og proces, når den gode portefølje skal sammensættes. Filosofien er den subjektive komponent, der beskriver, hvad det er i markedet, som processen udnytter til at skabe et positivt merafkast. Og processen er den objektive komponent, der i detaljer beskriver, hvordan en portefølje med hundreder eller tusinder af valgmuligheder, bliver til 30-40 selskaber.

Min hypotese er grundlæggende, at dette arbejdssæt skal udfordres. Jeg tror på, at de virksomheder, som tænker i nye fremadskuende forretningsmodeller og samtidig fokuserer på bæredygtighed samt at ’opføre sig ordentligt’, også er dem, som vil tegne fremtidens vindere.

I en klassisk investeringsproces tages der typisk udgangspunkt i kvantitative økonomiske scoringsmodeller og (sort/hvide) regnskabstal til at indsnævre investeringsuniverset fra et uoverskueligt antal selskaber til et mere overskueligt antal. Og først herefter bliver processen typisk mere kvalitativ. Det vil som oftest være her, at en kapitalforvalter anvender sit ESG-overlay og screener med afsæt heri. ESG defineres som ”Environmental, Social & Governance” og repræsenterer et rammeværk for, hvordan virksomheder agerer på det miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige område. Det vil altså sige, at de selskaber, som stadig er med i kampen om en plads i porteføljen, bliver bl.a. valgt efter, i hvilken udstrækning de er i stand til at efterleve ESG kriterierne. Og det er her det bliver rigtig interessant, for ESG har ikke altid været en del af processen.

picture2

Hvorfor har de fleste forvaltere pludselig et ESG-overlay?
De fleste kapitalforvaltere ved godt, at nutidens – og i særdeleshed fremtidens – investorer bliver mere og mere optagede af virksomhedernes ’purpose’. Altså baggrunden for historien bag og målet med at drive virksomheden. Altså hvad det er for en fortælling, de bliver en del af ved at investere.

For mange klassiske virksomheder er der nok et stykke vej til en ren ’purpose before profit’-tankegang, men omvendt bør de fleste også vide, at ’profit without purpose’ er på tilbagetog. I hvert fald hvis man ønsker at tiltrække fremtidens talenter, fremtidens investorer, men måske endda også hvis man ønsker at være en blandt ’fremtidens vindere’. Løsningen for alle parter er formentlig at finde et sted midt i mellem – altså ’purpose with profit’.

Vend processen på hovedet og få de bedste afkast
Tilbage i investeringsverdenen er den nye dreng i klassen – ESG – helt utvivlsomt kommet for at blive. Og ligesom en virksomhed må forvente at skulle tiltrække de rette medarbejdere via sit ’purpose’, må kapitalforvalterne også forvente at skulle tiltrække investorer på samme måde. Det er naturligvis en løbende overgang, men tendensen er klar. De fleste kapitalforvaltere har i dag har et ESG-overlay i et eller andet omfang – modsat et fåtal for bare 5 år siden.

Da inddragelsen af ESG-kriterierne i investeringsprocessen fortsat er så relativ ny, er det også vanskeligt at konkludere, hvilken indflydelse ESG ville have haft på afkastene længere tilbage i tid. Et interessant spørgsmål er derfor, om det virkelig er relevant at forsøge at måle på denne effekt i et historisk perspektiv, hvor normen mange gange var profit før alt andet. På den anden side er det måske netop denne usikkerhed om historikken, der gør, at langt de fleste kapitalforvaltere kun meget langsomt – og sandsynligvis ofte på grund af efterspørgsel – implementerer ESG i deres proces.

Flere kapitalforvaltere bør vende investeringsprocessen på hovedet og starte med ESG-screeningen for at identificere de virksomheder, som virkelig gør en forskel for sine kunder, sine omgivelser og/eller sine medarbejdere og efterfølgende identificere de virksomheder, som forventes at give det bedste afkast til investorerne. Udfordringen for investorerne bliver så at identificere de forvaltere, som rent faktisk er gode til denne proces. Men mon ikke historien vil vise, at det var dem, der troede på virksomheder med en ’purpose with profit’-forretningsmodel.

Hvis verden virkelig er under så heftig forandring, som mange af os tror på – og som meget tyder på – virker det sandsynligt, at det er blandt disse virksomheder – og i denne proces – at de bedste afkast skal findes i fremtiden.

Af Morten Halborg, Adm. Direktør, Skandia Asset Management


Kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s